Kody źródłowe potrzebują zastosowania określonej liczby znaków, aby system, na którym się opieramy, mógł działać poprawnie. Zbyt duża liczba znaków w kodzie źródłowym spowalnia tempo wczytywania się strony i utrudnia nam pracę. Działając pod presją czasu na najwyższym poziomie, nie możemy sobie pozwolić na tego typu usterki. Konieczne staje się więc odpowiednie dopasowania kodu źródłowego, które możemy przeprowadzić dzięki procesowi minifikacji. Czym jest ona w praktyce i dlaczego pozycjonerzy tak często ją stosują?

Kod minifikowany – lepsza jakość pracy

Minifikacją kodu popularnie nazywamy czynność, której zadaniem jest zmniejszenie kodu źródłowego. Wystarczy skasować niepotrzebne znaki z funkcjonującej wersji kodu. Jeśli skasujemy nadmiar znaków, możemy zauważyć, że:

  • pozbyliśmy się niepotrzebnych znaków zwanymi “białymi”, mają one postać spacji, enterów, itp.
  • nie wyświetlają się już komentarze, wcześniej widzieliśmy je w postaci bloków tekstów z ogranicznikami /**/, teksty mieściły się w pojedynczych linijkach, każdy z nich zaczynał znak //
  • niektóre nazwy różnych funkcji nagle mają krótsze nazewnictwo

Jak bardzo zmniejszyć się może kod źródłowy po minifikacji?

Jeśli przeprowadzimy profesjonalną minifikację kodu CSS i JS pod okiem wykwalifikowanego specjalisty, kod źródłowy może zostać zmniejszony nawet o kilkadziesiąt procent. Zminifikowane kody tworzone są podobnie jak przed rozpoczęciem procesu minifikacji. Kiedy kod jest mniejszy, wszystkie strony pobierają się w szybszym tempie, do tego przeglądarka pracuje w oparciu o mniejszą ilość danych. Witryny internetowe wczytują się szybciej i wpływają na efektywność pracy w sieci. W procesie minifikacji najczęściej biorą udział kody JS, czyli JavaScript oraz CSS jako arkusz. Każdy kod mieści się w oddzielnym pliku.

O czym warto pamiętać przy minifikacji?

Decydując się na przeprowadzenie minifikacji kodu źródłowego, powinniśmy pamiętać o tym, że zmieni się jego struktura i później przeprowadzenie kolejnych może stać pod znakiem różnych trudności. Zanim zaczniemy wprowadzać zmiany, koniecznie musimy skopiować pliki. Wszystkie zmiany wprowadza się na skopiowanych dokumentach.. Gdy poprawki zostaną już naniesione w pełni – kod znów trzeba poddać minifikacji. Doświadczeni pozycjonerzy polecają, aby źródłowe pliki przechowywane był w specjalnie opracowanych katalogach na serwerach. Można je przechowywać obok plików poddanych minifikacji. Kiedyś w celach przeprowadzenia minifikacji trzeba było zgłaszać się do wykwalifikowanego specjalisty. Dzisiaj na rynku pojawiło się wiele narzędzi, dzięki którym każdy z nas może przeprowadzić minifikację całkowicie samodzielnie we własnym środowisku pracy. Wszelkie niezbędne do tego narzędzia są dostępne online. Ich największą zaletą jest szybkie działanie oraz brak konieczności uiszczania opłat za regularne stosowanie. Narzędzia online są niezwykle praktycznym rozwiązaniem zwłaszcza w sytuacjach, gdy pracujemy mobilnie.