Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) to dokumenty opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego lub poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie różnią się one niczym oprócz pieczęci tłumacza, to jednak w przypadku tłumaczeń poświadczonych, tłumacz przysięgły odpowiada wszelkie za błędy wynikające z realizacji tłumaczenia.

Zazwyczaj praca tłumacza przysięgłego skupia się na tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów, które wymagają uwierzytelnienia (np. aktów małżeństwa, świadectwa pracy itp.). Jeśli więc potrzebujesz tłumaczenia tego rodzaju dokumentów, musisz skorzystać oferty tłumacza przysięgłego takiego jak np. Tłumacz przysięgły języka włoskiego Warszawa.

W przeciwieństwie do zwykłego tłumaczenia, dokument opatrzony podpisem lub pieczęcią tłumacza przysięgłego ma taką samą moc prawną jak oryginał.

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Jednostką stosowaną przy wycenie tłumaczeń jest strona rozliczeniowa. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) liczy 1125 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń zwykłych liczba znaków waha się natomiast między 1600-1800 znaków. W przypadku tłumaczeń poświadczonych tłumaczone są dodatkowo wszelkie elementy graficzne tekstu (np. godła, logotypy, pieczęcie, podpisy) co wpływa na liczbę przetłumaczonych znaków, a tym samym na ostateczną cenę tłumaczenia. Nietrudno więc wyliczyć, że tłumaczenia poświadczone są zazwyczaj droższe niż zwykłe, ale wymagają znacznie więcej pracy od tłumacza, który musi zadbać o bezstronność i wierność tłumaczenia.

Zazwyczaj cena za tłumaczenie poświadczone (za stronę tłumaczenia) wynosi od 60 do 100 zł. Warto przy tym pamiętać, że opłaty za tłumaczenie uwzględniają różne czynniki, a nie tylko czas potrzebny na tłumaczenie. Tłumacz musi bardzo dobrze znać język, aby zrozumieć kontekst i dokładnie oddać treść tłumaczenia w docelowym języku, co wymaga wielu lat nauki i ciągłego doskonalenia. Konieczne jest również solidne przygotowanie się do realizacji do zlecenia, co często wymaga zapoznania się z terminologią specjalistyczną i branżą klienta. Wszystkie te elementy mają wpływ na ostateczną cenę, dlatego, lepiej być ostrożnym w przypadku tańszych ofert, a w razie wątpliwości warto poprosić tłumacza o przesłanie referencji od zadowolonych klientów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jeśli nie potrzebujemy dokumentów w formie papierowej warto wybrać tłumacza, który posługuję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2702 Art. 18, 1a. tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że dokument poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie różni się niczym od tradycyjnego dokumentu. Taka forma tłumaczenia znacznie przyspiesza obieg dokumentów, eliminuje koszty druku i przesyłki oraz jest przy tym znacznie bardziej ekologiczna i bezpieczna. Podpisane dokumenty są przekazywane pocztą elektroniczną bez ryzyka ich utraty lub zniszczenia.

Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej. Dlatego do sporządzenia tłumaczenia potrzebny jest oryginał dokumentu. Może on być jednak przesłany do tłumacza w formie skanu lub zdjęcia, w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu.

Materiał sponsorowany